четвъртък, 6 януари 2011 г.

Проф. д-р Панайот Ст. Коларов


Панайот Коларов е роден в гр.Ямбол, през 1909г., в семейството на Станчо Коларов и Руска Лолова.Малкият Панайот свири на цигулка и мечтае да стане музикант,Лоловия род е известен с артисти и музиканти(Васил Лолов,Любен Лолов,Екатерина Лолова-Катя Лова,Татяна Лолова,Цветана Янева,Минка Лолова-оперна певица),но баща му надделява и семейния съвет решава да следва медицина.През целия си живот проф. д-р Коларов е почитател на симфоничната музика.
Завършва гимназиалното си образование в Стара Загора с отличие, а в последствие Софийския медицински факултет.
През 1940г. е назначен за асистент в Терапевтичната клиника на Софийския медицински факултет. Възпитаник на големите български клиницисти проф.д-р Стоян Киркович, проф.д-р Милев и проф.д-р Владимир Алексиев,той е продължител на най-хубавите традиции в българската клинична медицина.Специализира в Букурещ и Париж.
През 1954г. д-р Коларов започва дългогодишната си практическа, преподавателска и научна дейност в областта на ендокринологията-назначен е като старши асистент в Клиниката по вътрешни болести и ендокринология и болести на обмяната при ИСУЛ, под ръководството на акад. Иван Пенчев.
Съвместно с него той е основоположник на специалността ендокринология в България. Научните постижения на д-р Коларов, широките му и задълбочени познания, както и възможностите му да се изяви като педагог и преподавател не остават незабелязани-през 1961г. е избран за доцент, а през 1966г. за редовен професор.
През 1970г. е избран за ръководител на катедрата по ендокринология при ИСУЛ.
Проф. Панайот Коларов става първия директор на новосъздадения Институт по ендокринология, геронотлогия и гериатрия.
В продължение на 40 годишната му преподавателска дейност, под негово ръководство се обучават и специализират много български ендокринолози.
Научните публикации на проф. Коларов имат фундаментален характер.
От тях са се учили и учат много лекари.
Научните му трудове, над 130 на брой, са публикувани в много български и чужди медицински издания.
Проф. Коларов е организирал и председателствал Първия национален конгрес по ендокринология с международно участие през 1975г.
За големия си принос в развитието на българската медицинска наука, той е награждаван с редица ордени и медали (Орден на Св.Св. Кирил и Методий и други.)
Проф. д-р П.Коларов, в съавторство с проф.д-р Христо Гелинов, е автор на биографична книга за техния уважаван и обичан проф.д-р Владимир Алексиев.
Той е баща на сърдечния хирург д-р Владимир Коларов.

Няма коментари:

Публикуване на коментар