четвъртък, 27 януари 2011 г.

Илия Миларов


Илия Миларов(псевдоним на Илия Николов Сапунов)е български юрист,писател,литературен критик и театрален деец, с големи заслуги за развитието на българския театър.
Илия Миларов е роден през 1859г.в Габрово, в семейството на Никола Сапунов-богат търговец в Цариград,деен участник в църковно-освободителните борби за
българска независимост.Други видни предстанители на това семейство са брат му, Светослав Миларов и вуйчо му, дякон Дионисий Илиев.
Илия Миларов завършва Юридическия факултет в Загребския университет.Той дружи с представители на хърватската интелигенция,привърженик е на идеята за независимост на хърватите.
След завръщането си в България работи като прокурор и съдия в Лом,Русе и София.
Включва се в обществения ,политическия и културен живот в страната.Редактира вестник "Нов век",пише литературни критики.
През 1902г.е назначен за комендант на новостроящия се Народен театър.Неговите усилия за набиране на средства,организация на театъра и др.,са толкова големи,че списание"Библиотека"публикува статия"Илия Миларов,създателя на Народния театър".
Негова е инициативата да бъдат привлечени хърватските режисьори Адам Мандрович и Сергиян(Сергей)Туцич,които са негови лични познати.
Написал е пиесите "Апостол","Отрова" и "Женени ли сме ний".
Умира през 1948г.в Загреб.
Големите заслуги на Илия Миларов за построяването на сградата на театъра ,както и организацията на театралния живот са недооценени,както и заслугите на цялото му семейство, в служба на България.
Коментар:Колко много са имената на българските театрални дейци,непознати дори за колегите им?
Артистите стачкуваха,търсейки своите права,но трябва да знаят,че дърво без корен, пада при първата буря.
Двадесет години, не бяха ли достатъчни да се напише история на българския театър, история необременена от политически интереси ?

Няма коментари:

Публикуване на коментар