неделя, 30 януари 2011 г.

Българска самарянка


Дружество "Самарянка" е създадено в София,към Червен кръст,по инициатива на царица Елеонора,на 8.10.1910г.То остава под нейния патронаж до смъртта й през 1916г.Целта на самарянките е да оказват помощ ,на ранените по време на война,при бедствия и епидемии,както и на социално слаби хора, в мирно време.
По време на земетресението в Чирпан, през 1928г.дружество "Самарянка"помага както с пари(20000 лв.),така и с медецинска помощ.
Известни самарянки: Ел.Чакалова -председателка,д-р М.Ангелова-лектор в самарянските курсове,д-р Икономова,Гаврийска,М.Василева,Деша Рязкова-Станчова,Анастасия Бакърджиева-Загорова,София Арнаудова-Недяркова,Смарайда Дамянова и мн.др.
Д.Станчова разказва:
"От Ломския клон на Червен кръст ни съобщиха,чрез д-р Ангел Пискюлиев,че в Лом ще се открие болница в сградата на Педагогическото у-ще.Подготвихме болницата за едно денонощие.
Друга малка,добре уредена болница бе открита с парите на Стефан Берон,търговец в Букурещ,роднина на д-р Васил Берон и д-р Петър Берон.Тя се управляваше от сина му д-р Иван Берон,в нея работеха Анастасия Бакърджиева-Загорова и София Арнаудова-Недялкова"
Самарянството изиграва важна роля по време на Балканската и Първата световна война.
През Сръбско българската война българката се проявява като самарянка ,но не така организирано,както след създаване на дружество "Самарянка".
Малко се знае за достойните дъщери на България,станали самарянки.Те не бива да остават безименни за бъдещите поколения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар