вторник, 18 януари 2011 г.

Алманах на забравените български журналисти-Недю Жеков


Недю Жеков е български възрожденец,участник в борбата за независима Българска църква,един от първите български журналисти,основател на Лясковската гимназия,първи ректор на Петропавловската семинария.
Роден в Лясковец през 1841г.,син на свещеник Жеко.Баща му е убит от турците.
Негов учител е Тодор Т. Хрулев.Учителства в Долна Оряховица,а после в Лясковец.
Заминава за Белград и завършва с отличен успех Православно богословско училище(1863-1864г.)
През 1867г.постъпва във Великата школа,като студент по философия се дипломира през 1870г.Като студент ръководи българската ученическа дружина"Добра надежда",която имала за цел да подлага на критика и рецензия всичко,което се печата в Сърбия за българския народ.
Написал е следните книги:"Българска словеност","Материали за история на българската църква","Естетика","Космогонията на Мойсея в сравнение с естествените науки","Кратки черти от животоописанието на Теодосий Търновски","Исторически преглед върху историята на югославянските народи в политическо и федеративно отношение"през1868г.Още тогава българският философ се изказва против федерациятана славянските народи.
Издава и редактира вестниците"Световид"-1868г.,в продължение на година и четири месеца,и "Въсток"(1869-1870).
Сръбският княз Михаил, втечатлен от красноречието му го назначава за преводач от руски във Външно министерство.
Върнал се в родния си край, той работи неуморно за развитие на образователната система.
Българския екзарх Антим с писмо от 16 февруари 1872г.го кани за секретар на Светия синод в Цариград.През 1878г.започва да издава вестник"Правда"в Търново.
Умира през 1907г.
Неговия син Александър Н.Жеков(р.13.04.1885г.) е известен журналист и писател,в близкото минало.Автор на книгите:"Възникване на манастирите в България и културно националното им значение"1926г.,"На борците на Дряновския манастир",юбилейна книга по случай 50г.от Априлското възстание,"Нашите храмове-произход и смисъл"1927,"Идеали и дела на интелигенцията ни"1929г.,"Църквата и интелигенцията"1932г. и др.
Свещеник Жеко,Недю Жеков,Александър Н.Жеков-три поколения родолюбци,не могат да бъдат забравени от българите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар