петък, 26 ноември 2010 г.

Драган В. Манчов -книжовник

Драган Манчов е сред първите български книгоиздатели.Той е роден в Батак през 1834г. в заможно семейство.Учи в родния си град при прочутия Даскал Найден,после при други учители в баташкото училище.
Тези учители са обучавали са обучавали учениците си по Църковно-славянската граматика на Аврам Мразович.
Едва шестнадесет годишен Драган Манчов става учител(помощник даскал)в Татар Пазарджик,където учил децат по метода на англичаните Андрей Бел и Джон Ланкастер,популярен като Ланкастерски метод.Младият учител се самообразова като взема уроци при известния главен учител Юрдан Ненов.По цели нощи той чете в богатата училищната библиотека.Започва работа като самостоятелен учител в село Радилово,Пазарджик,Батак, Перущица и Пловдив.
Издава първата си книга"Церковно песнопение(псалтикия),когато е само на двадесет години.Учителският му опит подсказва,че са необходими реформи в образувателните методи.Драган Манчов създава първия буквар по гласния метод,наричан още звучен метод.Скоро след та издава и читанки-"Бащин език".
През 1862г открива втората книжарница в Пловдив.Първите книги са печатани в Цариград.Една година той закъснява да пригови книгите си за прочутия Узунджовски панаир и бил принуден да вземе книгите недовършени на коли и сам да ги подвързва по пътя.Пътят на българина към просвета и напредък е много труден.
Книжарницата в Пловдив процъфтява и той отваря друга в Свищов.Негово дело е първата българска книжарница в Солун.Тя изиграва важна роля за просвещението в Македония.Надписът на нея:"Книжарница Д.В.Манчов в Пловдив,Свищов и Солун"е изработен във Виена със златни букви.Този внушителен надпис повдига самочувствието на българите в Солун,а и на тези,които го посещават по работа.Надписът бил трън в очите на гърците,които всякак гледали да спъват българския напредък.Този период се бележи с жажда на българите за свои книги,учебници,географски карти и др.
През 1865г. Драган Манчов започва да печата книгите си в Браила и Виена.В австрийската столица той се запознава с известния славист Франц Миклошич,който му повлиява и той започва да използва нов правопис в книгите си.
Манчев е ревностен привърженик на българщината в Пловдив и гръкоманите го наклеветяват пред турските власти като участник в Заарското възстание през 1875г.Той е арестуван и изпратен,окован във вериги,в Стара Загора.Там е разпитван от изпратената от Цариград комисия,която да разследва възстанието.Изпратен е в Одрин под стража,където лежи два месеца в затвора.Тежките условия и влагата в затворническата килия се отразяват зле на здравето му.
След освобождаването си заминава за Пловдив,а оттам за Букурещ.
В Букурещ се свързва с българската емиграция и под псевдонима Д.Веселинов започва да издава в-к"Стара планина".
По време на Сръбско-турската война той подпомага заминаването на българските доброволци,участвали на страната на сърбите против турците.По това време издава книгата"Пряпорец и гусла" със стихотворения на Иван Вазов.
Когато руските войски преминават р.Дунав, той се завръща в България.Установява се в Пловдив и започва да издава в-к"Народен глас".Програмата на вестника поддържа стремежа на българския народ към обединение.През 1880г.главен редактор на вестника е Стоян Михайловски.Той се издава в продължение на седем години до Съединението.
Големи са заслугите на Драган Манчов за развитието на българското книгоиздаване-много книги,някои преведени от него,през 1894 издава "Учебен исторически атлас","Речник на старо-български език" и много др.
Участва в политическия живот на България.По време на преврата,чиято цел е детрониране на княз Александър Батенберг, той е репресиран.
Драган Манчов има щастието, в лицето на съпругата си Злата, да намери най верния помощник.Тя винаги е била до него,дори по време на тежкия емигрантски живот в Румъния.
Драган и Злата Манчови построяват една от най красивите къщи в Пловдив през 1881г.,по проект на арх.Йозеф Шнитер. Тя е известна като Манчовия дворец.
В тази къща се е намирала редакцията на списание "Наука",издавано от Иван Вазов.Редакционният комитет на списанието включва:председател Ив.Вазов,членове:Иван Ев.Гешев,Стефан Бобчев,д-р Георги Янколов,Иван Салабашев,Константин Величков и др.
През 1901г.Драган Манчов е избран за кмет на Пловдив.Умира на 16 май 1908г. в мизерия,принуден да продаде къщата си.
Сведения за живота и делото на големия книжовник и патриот са взети от"Енциклопедически речник" на Лука Касъров,издаден през 1905г в печатницата на Драган В.Манчов в Пловдив.
Коментар:Колко стари книги изгниват по мазета и тавани,изхвърлят се като ненужни в уличните кофи за боклук.Това се случва,защото няма каталози(дали някой се е сетил да направи каталог на изданията на Д. Манчов),няма пазар и ценители на стари издания(има,но малко).В други страни е престижно да отвориш книжарница за антикварна литература,а в България се отварят молове.Купуваме лъскави коли и парцали и си въобразяваме,че сме европейци,а духовната пропаст между българските и европейските интелектуалци е голяма.

Няма коментари:

Публикуване на коментар