вторник, 9 ноември 2010 г.

Алманах на забравените български журналисти -Димитър Константинов

Димитър Константинов е роден в гр.Орхание(Ботевград)на 23.10.1883г.Основно образование получава в родния си град.Завършва класическа гимназия в София.
През 1902-1903г.учителства в села около Ботевград.Сътрудничи на в-к"Дневник".
През 1904г.е студент по правни науки в Софийския университет.По време на студентските години работи като коректор във всекидневника"Утринна поща"и"Вечерна поща".Д.Константинов е много доволен,когато пада Порт Артур и завършва Руско-японската война.Тогава е трябвало да работи от 2ч.следобяд до 6ч.сутринта само за 30 лв.Идва край на тежкия нощен труд.
Младият журналист е назначен като редактор-репортер във"Вечерна поща"при директор Ставри Наумов и главен редактор Стоян Шангов.Негови колеги са:Симеон Радев,Петър Н.Даскалов,Ради В.Радев(по късно кмет на София),Емил Козак Чермак,Д.Михалчев,Никола Милев-утвърдени имена в българската журналистика,също и художниците Александър Божинов и Иван Славов.
При репортажите си от Народното събрание той за първи път въвежда диалогичната форма на бурните парламентарни сцени.
Читателите с интерес четат неговите репортажи с криминални новини-убийства,самоубийства и др.В журналистическите среди той става известен като Димитър-Черното.
След затварянето на Софийския университет,когато цар Фердинанд е освиркван,той продължава образованието си в Прага.Там работи като кореспондент на известния земеделски вестник"Venkov".
При завръщането си в София взема участие в основаването на в-к"Камбана"заедно с Кръстю Станчев,Кирил Коларов,Григор Василев,Илия Янулов,Иван П.Костов,Григор Чешмеджиев,Петър Вичев и др.
Работи като редактор във вестниците-"Народен глас"на Петър Даскалов и "Балканско ехо"на Ангел Киселов.
Звездният миг в журналистическата му кариера са интервюта за в-к"Вечерна поща".През 1908г той прави интервю с граф Лев Толстой,посещавайки го в имението"Ясна поляна", интервюто с руския писател Леонид Андреев във финландския град Териоки,интервюто със сръбския министър председател Милован Милованович за образуване на Балкански съюз,няколко месеца преди започването на Балканската война.Тези интервюта са преведени и отпечатани в чуждестранни вестници и списания и го правят международно популярен.

Няма коментари:

Публикуване на коментар