вторник, 15 февруари 2011 г.

Вестник "Напред"

В-к"Напред"- независим вестник за политика и литература се издава под идейното ръководство на българския писател,публицист и общественик Стоян Михайловски(1856-1927).Заглавието е заимствано от популярното стихотворение"Напред" на Михайловски.
Той излиза в периода от 16.06.1919г.до 15.06.1921г.
Директор на вестника е журналиста Никола Георгиев(гл.редактор на в-к"Народно стопанство").
Редактори:Константин М.Георгиев(публицист във Виена),Георги Д.Кожухаров,Константин Д.Кожухаров,Цв.Парашкевов(писател,журналист и преводач),д-р Башулков,д-р Александър Стоянов и Панайот Керемидчиев.
Програмата на вестника включва борба против несправедливите клаузи от Ньойския договор, политически и икономически статии и литература.
Стоян Михайловски публикува своите десет исторически статии"Какво бихме говорили пред конференцията в Париж?"
Някои от уводните статии са написани на френски език,за да могат чужденците,живеещи в България да получат информация за тежките условия на договора.
Сътрудници на вестника са българи,живеещи в чужбина,които информират европейската преса за реакциите в България относно договора.Цялата българска журналистическа гилдия е обединена в защита на националния интерес.

Няма коментари:

Публикуване на коментар