неделя, 28 март 2010 г.

24 май 1935г. -снимка с големия учен Христо Кодов


Снимка,направена за 24 май 1935г на учениците от осми клас в Първа Софийска Мъжка гимназия:

1)г-н проф. Христо Николов Кодов(15.08.1901-17.06. 1982 София)-класен наставник,преподавател по класически езици
2)Жозеф Хазан
3)Димо Алтабанов
4)Георги Иванов
5)Лили Кехайова
6)Петър Петров Миленов
7)Пенка Попова-дъщеря на столичния кмет Крум Попов
8)Божидар Марков
9)Надежда Кръстева
10)Асен Радославов-син на журналиста,писателя, критика Иван Радославов
11)Веселин Веселинов
12)Стефан Дабижев
13)Венцислав Козаров
14)Мария Павлова
15)Анастасия Кръстева
16)Вяра Чалъкова
17)Люба Попова
18)Надка Хаджиева-сестра на композитора Парашкев Хаджиев
19)Севда Ръжанова
20)Донка Слънчева
21)Райна Петрова
22)Максим Славов
23)Мария Ковачева
24)Димитър Митев
25)Милка Костова-дъщеря на журналиста Иван Костов
26)Христо Джанасонов
27)Галина Тагамлицка-сестра на математика Александър Тагамлицки
28)Илия Илиев
29)Аксения Велчева
30)Никола Плашоков
31)Емануил Паников
32)Надя Ловрич
33)Йони Бенбасат
34)Стефан Димов
35)Иван Стоичков
36)Светозар Станев
37)Никола Кацаров
38)Богдан Груев
39)Самуел Яков
40)Любчо Василев
41)Петър Сомлев
42)Кирил Алексиев
43)Любчо Хаджипетров
44)Димитър Митков
45)Константин Тополски
46)Любен Любенов
47)Огнян Христов
48)Дорчо Пондев
49)Самуил Каталанов

Учениците са имали щастието да се докоснат до изключителната личност на техния класен наставник и преподавател, големия български учен Христо Кодов.След 1944г. той е бил репресиран.Живял е близо до площад"Журналист".Пенка Крум Попова,Надка Хаджиева, Милка Костова и др. негови ученици,поздравявайки го, са свеждали очи от неудобство,че този прекрасен човек и учен, е трябвало да работи тежък физически труд,за да оцелява.Съдбата на Хр. Кодов трябва да бъде обект на изследвания и публикации,това може да ни помогне по добре да разберем близкото минало.

Няма коментари:

Публикуване на коментар