вторник, 31 май 2011 г.

Д-р Иван Златаров-един от многото забравени строители на съвременна България


Д-р Иван Златаров е роден в град Ямбол през 1865г.
Завършва икономически и административни науки в Белгия.
Включва се активно в изграждането на съвременна България.
В периода 8.03.1886г.-20.12.1886г.е кмет на Бургас.Като областен управител на Видин, инициира създаването през 1898г.,на Видинския панаир за търговия на стоки и добитък.
Приносът му за развитието на търговско индустриалните камари в България е голям,през 1928г е главен секретар на Софийската търговско индустриална камара,главен редактор на списание"Народно стопанство",председател на Дружество "Червен кръст"-софийски клон,подпредседател на Дружеството за борба с туберкулозата и други дейности,свързани с развитието на страната.
През 1929г.в неговия доклад за дейността на търговско индустриалните камари той пише:
Училищата,издържани от камарите са следните-
Софийска търг.индустриална камара-Чирашки у-ща-София,Враца,Дупница и Кюстендил,Търговската гимназия,Вечерно у-ще за търговски служители
Варненска търг.индустриална камара-6 чирашки у-ща-Варна ,Шумен,Търново,Провадия,Разград и Габрово,Вечерно търговско у-ще
Русенска търг.инд.камара-5 вечерни чирашки у-ща-Русе,Видин,Лом,Плевен,Севлиево,Средно механо техническо у-ще Пловдивска търг.инд.камара-4 чирашки у-ща-Пловдив,Казанлък,Пазарджик,Карлово,Практическо столарско у-ще,Средно търговско у-ще
Бургаска търг.инд.камара-4 чирашки у-ща,-Бургас,Ямбол,Стара Загора,Харманли Общо-търговско индустриалните камари в България издържат 23 чирашки училища,2 Търговски за квалификация и 2 Средни училища.
Статии научни публикации по финансови,търговски и адмистративни теми,всичко писано от д-р Иван Златаров е ценен източник за информация и обучение,дава представа за икономическото развитие на България.
Колко училища днес се издържат от частния бизнес?

Няма коментари:

Публикуване на коментар