вторник, 21 декември 2010 г.

Управителен съвет на застрахователно дружество "България"


Управителния съвет на застрахователно дружество "България"през 1891г.:
С.Стоманяков
Теодор Теодоров-юристконсулт
Георги Геров
Стефан Симеонов
Панайот А.Попов-президент
Д.Драганов
Никола Българов
Г.Цанков
Ц.Ковачев Иван П.Чорапчиев-вицепрезидент
Т.Иванов
Д.Йонов
Франц Новак-генерален директор
Георги Петрович Основателите на застрахователното дружество са сред сроителите на съвременна България

Няма коментари:

Публикуване на коментар