вторник, 21 декември 2010 г.

Герб на застрахователно дружество "България"


Времето минава-България остава(Les temps passent-BULGARIA demeure)Застрахователно дружество "България"е създадено от изключителни личности, с поглед в бъдещето.По случай 50годишния юбилей на дружеството през 1941г.са издадени брошури на немски,френски и английски език.Служителите получават премии.Всички са горди от успеха.

Няма коментари:

Публикуване на коментар