неделя, 12 декември 2010 г.

Бяла емиграция в България


Белогвардейците,емигрирали в България,тяхната съдба и приноса им в различни области на изкуството,науката,културата е голяма тема,почти недокосната от българските историци.
На снимката-Дроздовци,пристигнали през 1920г.в България-генерал майор Владимир Г.Харжевский,генерал майор Антон В.Туркул,ген.майор Владимир Карлович Манщейн(Манштейн)-герой от Руско турската война,сина му ген.майор Владимир В.Манщейн и съпругата му и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар