петък, 9 юли 2010 г.

Старо Габрово-фабрики

Пивоварна фабрика "Бузлужда" - Габрово, 1908г.

Текстилна фабрика "Надежда" - Габрово, 1908г.

Издава книжарница "Наука" - Габрово

Няма коментари:

Публикуване на коментар