вторник, 20 юли 2010 г.

Колоси в българската медицина - проф. д-р Анастас П. Клисуров

Проф. д-р Анастас Петков Клисуров е роден във Варна през 1894г. Той е син на големия български художник Петко Клисуров(1865-1933). Средното си образование е завършил в София през 1911г., а висшето медицинско образование в Грац, Австрия през 1922г.
По време на Първата световна война е бил изпълняващ длъжността ординатор в ХІ местна военна хирургическа болница в София, а после лекар на Южния фронт.
След завършване на медицинското си образование, той практикува като военен лекар в продължение на три години.
В Медицинския факултет постъпва през 1925г. като редовен асистент в Института по обща патология и пагологична анатомия. През 1935г. е избран за редовен доцент и назначен за директор на Института, а през 1940г. е вече извънреден професор, длъжност която заема до смъртта си.
През учебната 1942-43г. проф. Клисуров е избран за декан на Медицинския факултет. Той е член-основател на Дружеството на патолозите, съдебните медици и токсиколозите в България, член на Комитета за борба с рака, научен редактор на списанията: "Медицински преглед" и "Българска клиника". Професорът е преподавател в Училището за акушерки при Акушеро-гинекологическата клиника и Училището за милосърдни сестри на дружество "Червен кръст". Участвал е като лектор в уредените от Министерство на войната лекарски курсове по газово дело.
Заедно с проф. Васил Моллов основава и ръководи "седмичните научни срещи" за клиничните асистенти и асистентите от Института по патология. Проф. Клисуров е член на много чуждестранни научни дружества, издава многобройни научни публикации, някои на чужди езици.
Наследил таланта на баща си, той е любител живописец. Работите му свидетелстват за голямо дарование. Част от изображенията на преподавания материал е нарисуван лично от него. Той е извънредно уважаван и обичан от студентите си, лекциите му са масово посещавани и са пример за класическо академично преподаване.
Пълен с енергия и неуморим, проф. Клисуров създава в Института сбирка от фотографски снимки на патолого-анатомични препарати, сбирка от хистологични преподавателски препарати, картотека на института. Той въвежда метод за по-бързо изготвяне на хистологчните препарати.
Институтския музей по ценност на препарати се радва на завидна известност сред научния свят, дори и в чужбина.
Проф. д-р Анастас Клисуров умира на 29.12.1944г. в полунощ при неизяснени до днес обстоятелства. Неговата смърт нанася голям удар на българската медицинска наука. Няколко седмици преди да умре той е споделил със свои колеги, че са готови за печат негови учебници по обща патология, специална патологична анатомия, патологична хистология и секционна техника.

Няма коментари:

Публикуване на коментар