петък, 9 юли 2010 г.

Стара Загора - 1901г.Картичката представя ул. "Цар Борис" в Стара Загора през 1901г., печатана е в Лайпциг-Emil Pinkau Fabrik Lith.Erzeugnisse Leipzig

Няма коментари:

Публикуване на коментар