петък, 8 януари 2010 г.

Приносът на лекарите в спасяването на евреите в България


Спасяването на евреите в България е факт почти неизвестен на световната общественост.Още по- лошо този факт е почти неизвестен и за историческата наука.

Световният книжен пазар е залят с литература за Втората световна война.Архивите се отварят,историци и писатели започват да пишат.Прочетох книгата на Норман Дейвис No simple victory.Чудесна книга за събитията 1939-1945.България присъства в две изречения. Изписани са цели страници как полски интелектуалци протестирали в защита на еврейското население

Защо ли си мисля, че българските историци са неконвертируеми?

България е под немски натиск, приет е законът за защита на нацията. На 17 март 1942г. в София пристигат представителите на немската лекарска камера д-р Хауболд и д-р Льов за подписване конвенция за здравна спогодба между България и Германия.

Лекарите евреи трябва да бъдат отстранени от работа.Техните колеги българи с много такт и дипломация успяват така да извъртят нещата,че се стига до компромисно решение.

Съгласно Закона за защита на нацията от 166 лекари от еврейски произход от царството получават право да практикуват 59.Този брой е по голям от оповестения в чл.1 на наредбата по приложение на чл.25 от З.З.Н. Увеличеният брой се дължи на решение на Върховния административен съд според, което лицата с признати права по чл.33 от З.З.Н. По този начин право да практикуват лекарска професия имат

В София:
Самуил Джераси,Йосиф Арон,Маер Леви,Исак Рубен,Леон Меворах,София Апелбаум,Нисим Бенцион,Жак Яко,Сабат Алкалай,Моноах Леви,Артур Щернбергер,Саул Мезан,Буко Аладжем, Морен Мешулам, Нисим Яко, Рубен Леви, Мартин Алкалай, Сасон Алкалай, Арон Епелбаум, Рахамим Ели, Матилда Бенвенисти, Марсел Бехар, Бернард Розенфелд, Аврам Барух, Сара Маркова, Хари Варкони, Моис Барух, Адолф Аврам, Хаим Гершон, Моисей Грасиани, Йосиф Аладжем, Барух Машиях, Зюмбюла Алкалай, Жак Бонасат, Адолф Таджер, Симон Шамраевски, Аврам Пизанти.

В Пловдив:

Ниссим Асса, Алберт Калев, Алберт Севиля, Борис Г. Рималовски, Рафаел Калев, Леон Арон, Алберт Романо.

В Русе:

Моис Голдщайн, Яко Вайнщайн

Във Варна:

Хаим Алалуф

В Дупница:

Исак Ниссим

В Ямбол:

Бохор Криспин

Във Видин:

Соломон Арие, Исак Басан

В Лом:
Леон Алфандари

В Плевен:
Валентина Транен

село Полски Сеновец:
Александър Петриковски

гара Роман:
Майер Леви

Тези лекари от еврейски от произход са запазили работата си, домовете и доходите си благодарение на енергичната и ефективна намеса на своите български колеги. По същото време лекарите в европейските държави са лишени от правото си да практикуват, изпращани в лагери, а някои от тях загубили живота си.

1 коментар:

  1. Г-жо Коларова, във връзка с правено от нас проучване, проявяваме интерес към Вашата публикация и бихме вили благодарни да осъществим среща с Вас! За контакти: г-жа Константинова, тел: 0885698560. Предварително благодарим!

    ОтговорИзтриване