понеделник, 6 юни 2011 г.

Развитие на лозарството в България


През 1881г.се открива Земеделското училище в Садово.В училището и пансиона към него учителстват българи,завършили агрономство в чужбина,както и някои чужденци.Те организират земеделски курсове(лозарство,пчеларство,овощарство и др.)
На снимката-Практически курс по лозарство в Пловдив през 1899г.Лектор-Георги П.Костов,завършил агрономство в Монпелие,Франция,преподавател в Земеделското училище в Садово.Студент на известния професор Пиер Виала(1859-1936)младия агроном иска да приложи на практика своите знания.Той участва активно в създаването на Българското агрономическо дружество през 1907г.в Садово,пище статии за развитието на земеделието в България,превежда статии от френски специалисти за болестите по лозовите насаждения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар