понеделник, 14 юни 2010 г.

Застрахователно дружество "Витоша" - 1922Злати Чолаков - журналист, общественик, директор на застрахователно дружество "Витоша" от основаването му през 1922г. Роден е в Нова Загора на 18.09.1888г. Завършва Търговската гимназия в Свищов. Следва юридически науки в София. Като ученик пише в свищовския в-к "Ратник"(1905-1906), а през 1908г. издава в-к "Българска нация" в Бургас, чиято задача е да даде отпор на гръцките елементи, заплашващи българщината в града. Като студент в София сътрудничи на в-к "Дневник", където работи с Йосиф Хербст, Любомир Харизанов и др. Пише статии на научни и обществени теми за вестниците "Нов днвевник" на Георги Николов, "Реч", "Балкански дневник". Владее много добре немски език, личност даровита и с широк кръгозор, когато през 1908г. директорът на в-к "Балкански дневник" е в Южна България, за да основе първото вестникарско акционерно дружество, Чолаков ръководи сам вестника и го издава само с помощта на Любомир Харизанов.

Преди Балканската война Злати Чолаков постъпва на работа в Застрахователно д-во "Балкан". През 1913г. е легационен чиновник в Цариград. Министерството на външните работи командирова Чолаков(владее турски език) да улесни преселването на жителите на българските села в Мала Азия. Той издейства от френската компания, която експлоатира жп линията Балъкесир - Бандарма българите да плащат 50% намаление при пренасяне на багажа си до пристанището Бандарма. Преселниците сами плащали намалените превозни такси, събирали пари да платят разноските и на тези, които били ограбени от турци и черкези.

Сътрудничи на списание "Сила", издавано от Христо Силянов. През 1922г. става директор на основаното застрахователно дружество "Витоша".
Злати Чолаков организира журналистиката в застрахователното дело, започва да редактира в-к "Застраховател" (1926-1927г.) орган на Съюза на застрахователните дружества в България. Издава "Застрахователен вестник" заедно с Павел Делирадев и Теохаров.

Снимката е направена през 1940г. и представя служителите на застрахвотело дружество "Витоша".

Първи ред: Йото Шкодрев, Любомир Палазов, Георгица Димитрова, Мария Георгиевич, Петко Петков, Милка Костова, Ирена Оранска, Крум Костов

Втори ред: Тони Килимджиев, д-р Христо Мендизов, Иван Добрев - директор сектор, д-р Джулио Гратон, Злати Чолаков - директор(с брадичката и очилата в средата), Иван Панайотов, Ламбрин Паламарков - зам. директор, Христо Баджаков, Христо Касабов, Йосиф Шапчийски

Трети ред: Стефан Шулев, Никола Ламанов, Кирил Петрунов, Мария Загорова, Петър Донев, Лиза Герон, Даниела Колева, Илия Лалов, Рали Бояджиев

Няма коментари:

Публикуване на коментар