четвъртък, 1 август 2013 г.

Българска толерантност

Българският народ доказва своята толерантност три пъти в последното столетие.В България намират убежище арменските бежанци от Османската империя през 1913г.През 1920-1923г.белогвардейците и семействата им пристигат на българска земя,бягайки от болшевиките.През 1943 спасяваме 50 000 български евреи от лагерите на смъртта..
Иван Балабанов,крупен индустриалец,дава подслон и работа на ок.300 белогвардейци емигранти.Българското правителство отпуска пенсии на участниците в Руско турската война 1877-1878г.Руснаците изучават белите петна в  историята си,интереса към техните сънародници в чужбина расте,както сред учените,така и сред обикновените хора,които издирват свои роднини по цял свят.Надявам се,че публикувайки този списък ще помогна на тези хора да научат повече за съдбата на емигрантитеКнязе ,генерали,обикновени хора със семействата си ,всички преживяли ужаса на бягството и намерили утеха в България.Някои емигранти остават завинаги,други заминават по широкия свят,търсейки семействата си.
.СПИСЪК НА РУСКИТЕ БЕЖАНЦИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО НА БЪЛГАРСКА ГОРСКА ИНДУСТРИЯ-БАРАКОВО-КОЧЕРИНОВО -1923-1927
Александр Викторович Конопасевич-р.1890 военен
 Ромуальд Павлович Сивицкий-р.1898 Вильно
Павел Федорович Тустановский-р.1895 Петроград военен
Дмитрий Емельянович Алтунин-р.1898 Харьков военен
Анатолий Александрович Познаков-р.1875 военен
Федор Яковлевич Могилевич-р.1872 Харьков ротмистър
Виктор Александрович Белий-р.1894
Николай Иванович Нейман-р.1891 Киев военен
Василий Петрович Богданов-р.1887
Григорий Ильич Терзи-1874 Ростов на Дон военен военен
Борис Степанович Патковский-р.1895 Москва военен
Николай Рудольфович Кунце-р.1879 Москва
Александр Алексеевич Васильев-р.1896
Николай Сергеевич Дьяков-р.1887 военен
Павел Дмитриевич Коновалов-р.1894 Киев военен
Иван Ильич Коротюков-р.1884 земеделец,женен с 5 деца,семейството остава в Русия
Василий Александрович Вашакин-р.1890 Николаев военен
Михаил Михайлович Туткевич-р.1898
Аркадий Трифонович Петровский-р.1898 Петрогорад
Дмитрий Федорович Черкасов-полицай
Петр Петрович Рейцер-р.1888 Москва търговец
Виктор Алексеевич Неклюдов-р.1903 Ереван
Александр Леонидович Осташкевич-1890 военен
Георгий Георгиевич Саенко-р.1896 земеделец
Константин Васильевич Александров-р.1898 г.Феодосия
Ефим Георгиевич Осипенко-р.1890 чиновник
Михаил Федорович Попков-р.1906
Федор Семенович Попков
Афонасий Исаевич Виноградский-р.1880 земеделец
Дмитрий Петрович Синькаржевский-р.1898 учител
Федор Семенович Шумейко-р.1900 учител
Николай Кузьмич Привалов-р.1897 учител
Сергей Михайлович Патока-р.1894 земеделец
Иван Авдеевич Назаров-р.1877 земеделец женен 8 деца семейството остава в Русия
Арсений Васильевич Баздрейков-р.1902
Николай Иванович Якушевский-р.1887
Анатолий Павлович Баженов-р.1897 Архангельск военен
Семень Аркадиевич Степура-р.1888 Херсон  търговец
Иван Яковлевич Пегур-р.1896 Екатеринослав земеделец
Алексей Алексеевич Гадючка-р.1907
Гаврил Николаевич Гадючка
Николай Степанович Гадючка
Михаил Георгиевич Руденко
Ефрем Федорович Федейко-р.1898 земеделец
Гаврил Семенович Огиенко--р.1897 учител
Давид Яковлевич Романюк-р.1871 военен
Михаил Петрович Дикий-р.1872  Киев военен
Иван Ис.Кокаев р.1869
Дмитрий Прокофьевич Лутков -р.1872 Екатеринослав военен
Николай Антонович Карпов-р.1866
полк.Павел Константинович Боголюбов р.1866
Леонид Сергеевич Бойко-р.1903 Полтава
Григорий Илларионович Шевяков-р.1900
Михаил Изотович Шишкин
Антон Иванович Рудик
Александр Степанович Орлов
Афонасий Федорович Вериго
Константин Сергеевич Муратов
Николай Александрович Ефимов-р.1881 Варшава
Иван Яковлевич Гаврилов
Анрей Степанович Пушкарев
Николай Степанович Носов
полк.Федор Васильевич Идзиковский
Иван Стефанович Белдовский
Александр Петрович Поляков
Павел Григорьевич Цикалов
Мойсей Иванович Шопаренко-р.1871г.
Александр Михайлович Виницкий
Михаил Антонович Антонов-р.1893 Киев
Николай Иванович Некрасов-р.1899г.Москва
Антон Львович Александрович-р.1895
полк.Михаил Емельянович Максимович-р.1884 Петроград,женен,военен
Сергей Ильич Лазарев-р.1894 Новочеркаск
Владимир Онуфриевич Забродский-р.1900
Михаил Антонович Колесник
Сергей Михайлович Хартулари-р.1897 Москва,военен
Александр Ефимович Смогоржевский-р.1886,женен,военен
Александр Иванович Фесенко-р.1886 Полтава,ерген,военен
Иван Филипович Черненко-р.1889,земеделец
Емануил Лазаревич Каялов-р.1898,Ростов,женен,
Василий Львович Шумаков-р.1897
Михаил Иванов Четиркин-р.1900 Севастопол
Дмитрий Григорьевич Мишин-р.1891,женен,жена Елизавета,чиновник
Иван Акимович Новойдарцев-р.1890,женен,военен
Алексей Кузьмич Дьяков
Георгий Иванович Ермишкин-р.1899,женен,земеделец
Иван Федорович Рапута-р.1884,ерген,чиновник
Михаил Иванович Самохин-р.1868,женен,земеделец
Николай Николаевич Базилевич-р.1885
Борис Иванович Лебединский-р.1900
Сергей Абрамович Шаригин-р.1895 Тула
Василий Михайлович Фаткин-р.1885 Москва,ерген,военен
Леонид Евгениевич Томашевский-р.1875,женен,земеделец
граф Михаил Сергеевич Ланской-р.1893 Москва,женен
Игорь Константинович Толстой-р.1894 Петроград,ерген
Тихон Степанович Новиков-р.1873 Одеса,женен,чиновник
Сергей Иванович Петров
Владимир Карлович Гейман
ген.Николай Павлович Ефимов-р.1872
 и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар