четвъртък, 7 октомври 2010 г.

Генеалогична карта на България

Генеалогията е наука пренебрегвана в България,за разлика от останалата част на Европа и света,където има правителствени(институти по генеалогия)и неправителствени организации,които се занимават с изследване на родовете в съответните държави.
Единици са българските семейства,които имат родови книги.Това даде повод на писателя Бърнард Шоу,който написа книга на българска тематика,да каже,че на хора,които не знаят кой е дядо им ,не може да се гледа сериозно.
Тази анонимност на личността в България води до хаос в политическия,социалния,обществения и културен живот на страната.
Във Великобритания се правят много образователни програми за изследване на родовете и по специално на средната класа.
Българският историк,писател и дипломат Димитър Йоцов в книгата"Кутурно-политическа история на Враца"описва врачанските родове.Той е врачанин,книгата е посветена на родителите му,потомци на Йоцови и Печенякови.Негова майка е Йонка Печенякова,сестра на Ангел Печеняков,опълченец.
История на врачанските родове-те са много и някои от тях са като династии.Сродяванията в тези родове преди Освобождението не са били случайни,те стават по социални и материални критерии.Димитър Йоцов ги подрежда по историческо значение и старинност:
1)Хаджитошовия род -Димитраки Хаджитошев
2)Хаджиманчовия род
3)Бакалбашийския род с родоначалник Иванчо и Тодор Бакалбашийски
4)Хаджимановия род
5)Кръстеняшкия род
6)Хадживасиловия род
7)Печеняковия род-Ангел Д.Печеняков,Захария(Зарчо) Печеняков,Елена Печенякова- Балабанова,най голямата дарителка във Враца,д-р Владимир Коларов,сърдечен хирург
8)Хаджиантоновия
9)Хаджиатанасовия род
10)Хаджицветковия род
11)Хаджиниколовия род
12)Хаджидиновия род
13)Хаджимицовия род-Мито Хаджимицов,револционер
14)Хаджииванчовия род
15)Занкиния род-Николчо Занкин
16)Мавродийците
17)Софиянския род-
18)Самоковския род
19)Савовия род-Стефан Савов,председател на Народното събрание,Асен Йорданов,летец световно известен авиоконструктор,проф.Вера Мутафчиева,Йота Ангелакова,поборничка за свобода,леля на Стефанаки Савов и Саво Петров,ботеви четници
21)Липованския род -Георги Липовански,зам.министър
22)Николачковия род-Анастасия(Таса)Николачкова,сестра на ботевия четник Саво Петров,убит на Милин камък,една от най големите дарителки във Враца
23)Бошняковия род
24)Бобошевския род-Цвятко Бобошевски,Владимир Бобошевски-журналист
25)Берковския род
26)Николовия род
27)Йоцовия род-етрополската линия -Люба Йоцова,първата "Мис България
28)Йоцовия род-видинска линия-Димитър Йоцов
29)Нинчовия род
30)Юницовия род
31)Новкиришкия род -Георги Марков конституционен съдия
32)Бързаковия род
33)Балабановия род-индустралците Тодор Балабанов и синът му Иван Балабанов,Бистра Балабанова
34)Черешаровия род-войнуганите -Цвятко Черешаров банкер в Крайова,подпомагал с финансови операции освободителната борба(сътрудничи с Стефан Стамболов,Стоян Заимов и др.)
35)Факлиевия род -соколари,получили привилегии с ферман на Султан Селим III
36)Анковия род-Вяра Анкова,директор на БНТ,Тодор Токин,журналист
37)Замбиновия род-Иван Замбин
38)Пенчевия род
39)Куновия род
40)Калдъръмовия род
41)Стоян Пишурковия род
42)Младеновия род-букурещкия емигрант от 1912г.
43)Статковия род
По видни родове от занаятчийската и земеделска класа са:Евстатиевите,Чанталиите,Курешанците,Мехлемците,Карайончевите,Беремлиите,Левурдаците,Чулевите,Тронковите,Цепилещовите,Пищиковите,Партовите,Огойците,Буюклийците,Орозовите,Лиданците,Мокърпилековите,Кукинците,Малювците,Равнополците,Мечкарците,Сокачевите и други.
Често тези родове са свързани с роднински връзки.Печеняците най големия род във Враца пускат корени със следните родове-Йоцовия-видинската линия,Хаджимицовия,Хаджиатанасовия,Черешаровия,Факлиевия,Савовия,Анковия.
Липованците и Софиянците имат широки разклонения в Черешаровия,Занкиния,Новкиришкия и други родове.
Савовия род,който води потеклото си от Етрополе е свързан с Печеняковия,Статковия и Балабановия род.
Преди Освобождението във Враца първенците се срещат в Стефанакьовото кафене,намиращо се на централния площад и разискват политиката.Николчо Кръстеняков,голям търговец на овни в Цариград знае всичко,което става в Европа,Иванчо Николакев,чорбаджия консерватор,Тодораки Хаджийски (син на Димитраки Хаджитошов) крупен земевладелец и чифликчия,Николчо Занкин голям земевладелец,основна фигура в борбата с гърците,Димитър Бошняков търговец на добитък с Александрия,Виена и Будапеща,братята-Димитър,Иванчо и Николчо Печенякови-търговци,Саво Петров,Тодор Балабанов,Димитър Йоцов,Михалко Липовански,Христо Савов участват в политическите дискусии.
Врачанските младежи съзаклятничат под прикритието на читалище "Напредък".Проф.Димитър Йоцов пише:
"Като се проследи генеалогията на тия младежи между 22 и 30 годишна възраст,ще се види,че тя е роднински споена.Това са потомци на старите родове на:Бошняците,Анковите,Йоцовите,Балабанците, Печеняците,Бобошевците,Савовите,Хаджиатанасовците,Липованците и т.н.И тази младеж се явява по късно след Освобождението,на политическата арена."

Няма коментари:

Публикуване на коментар